Zapraszamy Ciebie
do NOWOCZESNEGO
 
kreowania
Relacji Społecznych

Poprawa dostępności i jakości oraz rozwój usług społecznych poprzez inicjowanie, wspieranie i wykorzystywanie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego,
ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów.

Komunikacja

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez:

 • budowanie sieci mediów społecznościowych, komunukatorów oraz wszelkich form wspomagających i udrażniających kontakty społeczne
 • działania rozwijające umiejętności korzystania z narzędzi internetowych, nowych technologii i rozwiązań wspomagających rozwój usług społecznych.
Edukacja

Edukacja dla lepszej jakości opieki i zapobieganiu bezradności:

 • organizowania i prowadzenia szkoleń dla opiekunów osób niesamodzielnych, np. z zakresu pierwszej pomocy czy opieki nad osobami zależnymi/niesamodzielnymi, radzenia sobie ze stresem oraz możliwości korzystania z różnych form pomocy i wsparcia.
 • działań rozwijających umiejętności korzystania z narzędzi internetowych, nowych technologii i rozwiązań wspomagających rozwój usług społecznych/opiekuńczych.
Integracja

Inicjowanie różnorodnych form aktywności, integrujących różne środowiska społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem osób i grup narażonych na wykluczenie społeczne.

 • Programy edukacyjne
 • Wydarzenia artystyczne
 • Eventy okolicznościowe
 • Imprezy rekreacyjne
Wsparcie

Działania z zakresu:

 • pomocy osobom niesamodzielnym, samotnym, chorym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym
 • wprowadzanie oraz promocji nowych technologii w opiece i usługach medycznych oraz wspieranie organizacji w procesach digitalizacji usług (społecznych)
 • wspieranie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych
 • aktywizacji sportowo-rekreacyjnej i rehabilitacyjnej

Finansowanie działań

W jaki sposób pozyskujemy środki?

Fundraising

Zbieramy fundusze  niezbędne do realizacji naszej misji .

Zbieramy dobrowolne datki, aby pomóc ludziom i zwiększać potencjał do działania.
Złóż darowiznę:

Crowdfunding

Włącz się w społeczne finansowanie DOBRYCH projektów

Kiedy przekazujesz darowiznę, nie tylko dajesz pieniądze, ale także dzielisz się DOBREM.
Aktywne zbiórki:

Projekty

Projektujemy i doprowadzamy do DOBRYCH rozwiązań

Poprzez realizację projektów tworzymy nową jakość i doprowadzamy do pozytywnych skutków.
Aktualnie realizowane projekty:

Kto Kieruje  Fundacją

Marzena Pałubiak

Fundator

Izabela Solińska

Prezes Zarządu

Maciej Kudła

Wiceprezes Zarządu

Wesprzyj naszą Fundację

Wspólnie czynimy świat bardziej przyjaznym

Zyski z inwestowania w biednych ludzi są tak samo wielkie jak zyski z inwestowania w świat biznesu… i mają jeszcze większe znaczenie

Bill Gates – founder of Microsoft