Organizatorzy zbiórki
oraz cała społeczność miłośników poezji i Benefisu Dojrzałości
DZIĘKUJĄ ZA WPŁATĘ
i serdecznie pozdrawiają,
zapraszając jednocześnie na Koncert Galowy z cyklu Benefis Dojrzałości – edycja 2023,
który odbędzie się 31 października 2023 roku o godz. 17.00
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.
(Zaproszenia będą do odebrania już od początku października, m.in. poprzez kontakt z Fundacją Wsparcia i Integracji Społecznej)

BENEFIS DOJRZAŁOŚCI
_

Album z wierszami 2017-2023

_

Zbiórka funduszy na wydanie tomiku wierszy, których autorzy byli Laureatami Gdańskich Konkursów Poetyckich dla Seniorów w latach 2017-2023.

Tomik będzie miał formę albumu, który będzie zawierał nie tylko teksty i krótkie biogramy autorów, ale także zdjęcia z wykonań wierszy w formie piosenki w ramach Koncertu Galowego